PRESENT BATCH :

2015-2017 BATCH

M.S.(Pharm)- Medicinal Chemistry

Mr. Ravuri Subba RaoMr. Savla Parag Narendra

Ms. Nisha Nair

Mr. Kotla Naveenkumar

Ms. Khadarabadara Syed Haseena

Ms. Shaik Khasimbi

Mr. Mahesh P

Mr. Saidalavi K M

Ms. Javaji Anuradha

Ms. Y Nidarshini

Mr. Surjit Bhai

Mr. Abhik Paul

Mr. Avunuri Rajkumar

Mr. Ambure Atish Sidharth

Ms. Bandi Jayamma

Ms. N V Sreedevi

Ms. Oni Anitha

M.S.(Pharm)- Natural Products

Mr. Nipun AbhinavMs. Shivani Puri

Mr. Ashish Kumar Swain

Ms. Challa Naga Lakshmi

Ms. Naru Anjani Kumari

Mr. Purna Chandra Pal

Ms. Yatham Priyanka

Mr. Anand Ganapathy A

Ms. Priya Darshini

Mr. Shiv Kumar

Mr. Sagili Pradeep Kumar

Ms. Usha Rani T

Mr. Shyamji Tantuway

M.S.(Pharm)- Pharmacoinformatics

Ms. Wakchaure Padmaja Dadasaheb

Mr. Khan Kabiruddin Ikramuddin

Mr. Anupam Gautam

Ms. Gagneet Kaur

Mr. Ravinuthala Venkata Sriram Uday

Ms. Sadhineni Bhargavi

Ms. Kollu Priyanka

Mr. Vinay kumar  

Mr. Kodidasu Satish Kumar


Copyright � 2015 NIPER, Kolkata. Designed and Maintened by TS SOFTWARE