Batch-2007

M.S.(Pharm)- Medicinal Chemistry
AJAY KUMAR. T
AMOL SAMBHAJI BANSODE
ASHOK BEHERA
KAMBLE JYOTIRLING CHANDRAKANT
MANOJ CHAUHAN
MINHAJUL ARFEEN
PRASHANT BAHUGUNA
PRASHANT JAGANNATH CHAUDHURI
RAJESH
SRIKANTH.RACHARLA
M.S.(Pharm)- Natural Products
BIKRAM KESHARI AGRAWALLA
DEEPAK KUMAR
P.C. LALAWMPUI
PRAGATI PATEL
PRAMOD KUMAR GUPTA
PRIYADARSHI RAGHAW
RINKU BAISHYA
SHIBA PRASAD MALIK
SUBHASIS MAHAPATRO
SUMITA KINRA
M.S.(Pharm)- Pharmacoinformatics
ADITYA KUMAR SINGH
ANOOP CHANDRA DIMRI
DHANENDRA RAJ BAGRI
HARESH AJANI
MONOJ GANGADHAR DAMALE
MD.NURULLAH.ANSARI
PARTO SARATHI SEN
ROUNAK DUBEY
SHWETA KHANNA