Present Batch

M.S.(Pharm)- Medicinal Chemistry [2015-17]
RAVURI SUBA RAO
PARAG N SAVLA
NISHA NAIR
SHAIK KHASIMBI
MAHESH P
SAIDALAVI K M
JAVAJI ANURADHA
Y NIDARSHINI
SURJIT BHAI
ABHIK PAUL
AVUNURI RAJKUMAR
ATISH S
BANDI JAYAMMA
N V SREEDEVI
ONI ANITHA
HASEENA K SYED
KOTLA NAVEEN KUMAR
M.S.(Pharm)- Natural Products [2015-17]
NIPUN ABHINAV
SHIVANI PURI
ASHISH KUMAR SWAIN
CHALLA NAGALAKSHMI
NARU ANJANI KUMARI
PURNA CHANDRA PAL
YATHAM PRIYANKA
ANAND GANAPATHY A
PRIYA DARSHANI
SHIV KUMAR
SAGILI PRADEEP KUMAR
SHYAMJI TANTUWAY
USHA RANI T
M.S.(Pharm)- Pharmacoinformatics [2015-17]
W PADMAJA DADASAHEB
KHAN KABIRUDDIN
ANUPAM GAUTAM
GAGNEET KAUR
R V SRIRAM UDAY
SADHINENI BHARGAVI
KOLLU PRIYANKA
VINAY KUMAR
K SATISH KUMAR